Další jaro - máme lokomotivu!
Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení
Kliknutím do otevřeného obrázku jej zavřete


Na scénu přijíždí "zlatý hřeb" našeho miniskanzenu... 
2sta1.jpg Uplynul rok a v naší kasičce se nashromáždilo něco korunek, takže jsme se dali do dalších úprav. Odvodnili jsme plochu a odstranili ohyzdné příkopy. Opět díky ochotným brigádníkům. 2stav2.jpg Lokomotiva dostala jméno "Gigant" a půvabné spolupracovnice ji zkrášlují ke zkušebnímu provozu
2stav3.jpg Co že to v Novém Údolí dýmá? No lokomotiva přece! Šikovné ruce pana Liberdy z Kubovy Hutě stvořily tento kouzelný model parní lokomotivy(opět bez nároku na odměnu - děkujeme!). Ve chvíli, kdy se její kola rozduněla po obnovené trati, byli jsme šťastni jako malí kluci (a holky - samosebou). Podle reakcí turistů a návštěvníků všeho věku, pohlaví i národnosti, nebyli jsme sami. 2stav4.jpg Funkční zkoušky proběhly úspěšeně a náš miniskanzen získal další prostředek k tomu, aby nenásilně a zábavně připomínal návštěvníkům ekologické přednosti železnice a hromadné přepravy vůbec.
2stav5.jpg Lokomotiva je poháněna "hummáním" motorem, tj. tlačením. V jejím kotli spálujeme trávu a klestí nashromážděné při čištění a údržbě našeho areálku. Příklad ekologicky přítulné "atrakce", neníliž pravda...?  2stav7.jpg A malé podvečerní zátiší na hranici...