Velká sláva - evropská krajina roku
Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení

Kliknutím do otevřeného obrázku jej zavřete

V roce 2000 se Šumavě dostalo velké cti. Byla vyhlášena evropskou krajinou roku 2000/2001. Toto ocenění každoročně obdrží přírodně zajímavá oblast na hranicích evropských zemí. Pro naše snažení bylo obrovským zadostiučiněním, že jako místo vyhlášení evropské krajiny roku 2001/2002 bylo zvoleno právě Nové Údolí. Naše železnice při tom hrála stěžejní úlohu.
euro01.jpg
Několik týdnů předem jsme se pečlivě připravovali...
euro1.jpg
...až konečně nastal den D. Již od rána přijížděly davy lidí - vlaky, na jízdních kolech i pěšky, aby si vyslechli slavnostní projevy nejprve na německé straně hranice.
euro2.jpg
Poté došlo k vlastnímu aktu vyhlášení evropské krajiny roku. Vzácní hosté se chystají odhalit pomník této události. Kamenný památník stojí na našem pozemku těsně u státní hranice. Pro tento účel jsme jej poskytli zcela zdarma a zavázali jsme se o o pomník pečovat.
euro3.jpg
...a pomník je odhalen! Dvojjazyčný nápis připomíná že zde došlo k plodné spolupráci mezi národy. O tom, že šlo o akci na opravdu vysoké úrovní svědčí i ten fakt, že odhalení se zúčastnili mimo jiné i přednostové okresních úřadů z českých Prachatic, bavorského Freyungu i rakouského Rohrnbachu. Přítomna byla i starostka obce Stožec a další hosté.
euro4.jpg
Dalším důležitým okamžikem, na který jsme se obzvláště těšili, bylo oficiální otevření naší přeshraniční železnice. První jízdy se zúčastnili již zmínění představitelé příhraničních okresů. Ještě zazvonit na zvonec a ODJÉÉZD!
euro5.jpg
To, co nás v našem snažení několik let popohánělo je zde! Poprvé od konce války překročilo železniční vozidlo slavnostně hranici v Novém Údolí. Podali jsme tak ruku německým sousedům... Jistě, jde o železnici jen symbolickou, ale i symboly jsou v životě důležité...
euro6.jpg
Hranice byla pro tentokráte zcela zrušena a po celý den korzovaly stovky návštěvníků nerušeně sem a tam. Že naše lokomotiva byla v permanenci není třeba připomínat. Kolik turistů jsme převezli do Bavor a nazpět, těžko spočítat...
euro7.jpg A přišel večer. Členové a přátelé spolku jsou sice vyčerpáni, ale šťastni. Dobrá věc se podařila a my jsme měrou více než vrchovatou přispěli k jejímu zdaru. Přátelské vztahy, Šumava a železnice slavili tento den své vítězství.