Muzeum
Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení
Kliknutím do otevřeného obrázku jej zavřete

V mnoha turistických průvodcích a mapách z poslední doby se již dočtete o našem muzeu
...
muze01.jpg Muzeum je umístěno v historickém vagónu z dvacátých let, který byl určen pro přepravu potravin. Pak byl téta používán jako skladiště. Vagón jsme zrekonstruovali a tak se další z našich cílů mohl stát skutkem. Moment, ještě dopíšu na vagon internetovou adresu a  pak se můžeme podívat dovnitř na malou ukázku z expozice.
muze02.jpg Důstojní mužové ve službách Rakouských státních drah na nádraží ve Volarech. Konec 19. století.
muze03.jpg Muzeum je zaměřeno specielně na šumavské lokálky,  jejich historii i současnost. Kromě trojrozměrných exponátů jako jsou různá železniční zařízení,  je páteří expozice sbírka unikátních obrazových dokumentů.
Raritní pohlednice Vimperského zámku s lokomotivou řady 310, typickou pro lokální dráhy přelomu 19. a 20. století..
muze04.jpg Samozřejmě že i technické lahůdky z historie železnic mají v muzeu své místo. Výkres ruční drezíny používané pro inspekční cesty. Mimochodem, jednu podobnou drezínu právě rekonstruujeme.
muze05.jpg Rok 1918 ve Volarech. Vzniká čs. republika a  nádraží je  opět strategickým bodem. Vojáci čs. legií po obsazení Volar.
muze07.jpg Jedna z historických pohlednic, představujících ním Nové Údolí mezi světovými válkami. Ukázka trojjazyčného exponátu v našem muzeu. Postupně bychom německým a anglickýcm překladem chtěli vybavit všechny instalované popisky.
muze08.jpg Zajímá nás nejen železnice, ale i kraj kolem ní. Důraz klademe zejména na příhraniční oblast Nové Údolí v Čechách a Haidmühle v Bavorsku. Máme proto čilé kontakty se sběrateli a místními písmáky u nás i v Německu. Na snímku je Nové Údolí z doby mezi válkami. Tato osada žila čilým dřevařským a turistickým ruchem. To vše je díky bolševickému režimu již minulostí a z domů zbyly jen základy. I přesto mohou v našem muzeu  rodáci najít na seznamu  i své bývalé bydliště a jsme schopni jim v terénu ukázat i jeho polohu.
muze09.jpg Těžká byla práce strojvůdců  mezi válkami.  Zbrojení lokomotivy uhlím se místy provádělo i ručně pomocí košů.
muze10.gif Mapa části meziválečné železniční sítě v jihozápadních Čechách. Trať přes hranici v Novém Údolí byla ještě v plném provozu.
muze11.jpg Ovšem komunistický režim neměl zájem na nějakých vřelých stycích  se sousedy... Trať byla na hranici v Novém Údolí přerušena. Na české straně vyrostly dráty a strážní věže...
muze12.jpg Ani po válce neutichla na Šumavě kola vlaků. Trať do Nového Údolí byla sice nepřístupná, ale na ostatních železničních spojnicích věrně i nadále sloužily vznosné parní lokomotivy. Na fotografii depo ve Volarech v 50. letech
muze13.jpg Expozice nás přenáší do současnosti. Pohled do sousedních Bavor. Tam byla kolejová doprava bohužel zastavena, avšak v poslední době ožívá naděje na její obnovení. Náš spolek samozřejmě na tomto projektu spolupracuje!
muze14.jpg Česko-německo-rakouské pomezí  očima železničního příznivce dnes. Pozvolna dáváme našim exponátům důstojnější grafickou podobu.
muze15.jpg Nejkrásnější most na pošumavských drahách najdete nedaleko Vimperka. Snažíme se kromě suchých dat prezentovat i exponáty potěšující potetické oko.
muze16.jpg Celkový pohled na náš muzejní vagón. Bývalý chladící vůz z 20.let je ideálním výstavním prostorem. Vstupné je dobrovolné, což bohužel náklady nepokrývá ...