Historie osady Nové Údolí

Nové ÚdolíOd nádraží jižním směrem, vzhůru ve stráni, podél aleje a dále za ní, se rozkládala osada založená kolem roku 1800 poté, co vůbec poprvé zde byla přesněji vymezena zemská hranice mezi Čechami a Bavorskem.

Nové Údolí bylo osadou ležící uprostřed sotva prostupného a velebně šumícího hvozdu ve výši 815 metrů n. m., ve stínu masívu Plešného (s 1 378 metry n.m. nejvyšší hora České Šumavy, Trojmezné hory (1 361 m n.m.) a Třístoličníku (v době obrozenecké zvaný Řiřuřec - 1 302 m n.m.) a na doslech od zurčení čirých vln Studené Vltavy protékající malebnou travnatou nivou.

Nejstarší písemný doklad o obci pochází z roku 1812. V roce 1823 měla osada již 22 domů, v roce 1840 pak 25 domů, což bylo kupř. o 10 více než v sousedním Stožci. V roce 1884 byla na bavorské straně u obce Borský Mlýn (něm. Haidmühle) zřízena celnice. V listopadu roku 1910 sem pronikla z Černého Kříže železnice, čímž se celé jižní Šumavě dostalo přímého spojení s Bavorskem, a dosud poklidný lesní kout rázem ožil.

V roce 1920 žilo v Novém Údolí již 273 osob, během následujících deseti let jich přibylo dalších 25. V těchto dobách tvořilo vlastní osadu přes 40 stavení, volně roztroušené polosamoty v to nepočítaje. Ve 30.létech zde byla zřízena stanice četnictva a finanční stráže, v osadě mimo jiné existovaly 2 hostince, taneční parket, schwarzenberský statek a nádraží.

I po odsunu německého obyvatelstva po skončení 2.světové války osada ožila; její konec nastal teprve zřízením tzv. hraničního pásma po komunistickém převratu z roku 1948. Železniční spojení do Bavorska bylo přerušeno, a ve vzdálenosti 4 km od hranice směrem do vnitrozemí vyrostla v roce 1951 železná opona. Osadníci obcí Nové Údolí, Radvanovice, Krásná Hora, Horní a Dolní Cazov a dalších byli vystěhováni a vesnice rozbořeny. V obci Nové Údolí přečkala do dnešních dnů jediná stodola, z domů pak žádný.

Železniční osobní doprava byla do Nového Údolí obnovena po více jak 20 letech a to 30.června roku 1990, přičemž kraji by jistě prospělo znovuobnovení železničního spojení Volary - Pasov.

Vítejte tedy v srdci Šumavy - vítejte na zdejším, dle soudu mnohých nejpanenštějším okolím obklopeném a takřka pohádkovém nádražíčku - vítejte v Novém Údolí!

Dovedete-li se zaposlouchat do šumění hvozdu a šelestění trav, dokážete-li se těšit krásou mlh a chladem vod, dovedete-li se bát při prastarých pověstech a poposkočí-li vám srdce když se k vašemu sluchu spoza hradby lesa a přes horské louky donese houknutí rozhrkaného motoráku, pak jste těmi, komu je dop?áno poznat duši staré Šumavy a odhalit kouzlo šumavských lokálek.
 

"Inu - drsnej kraj, krásnej život!" Vítejte"

Mistrně sepsal: Roman Kozák - dopravní úředník stanice Volary