Kontakty NovéÚdolí

Telefon do Nového Údolí do Krčmy Vagon
Phone to No
vé Údolí (Vagon tavern)/Telefon Kneippe Vagon Nové Údolí
Funguje v období provozu krčmy.
+420 605 520 673
E-mail
e-mail: info@noveudoli.eu
Můžete nám napsat i přímo pomocí formuláře:
Mobil na předsedu spolku
Mobile Phone of Association Chairman
Handy den Verein Vorsitzer
+420 602 123 108 
Šnečí pošta
Pavel Kosmata

Kampanova 479
389 01 Vodňany