Kontakty NovéÚdolí

Telefon do Nového Údolí do Krčmy Vagon
Phone to No
vé Údolí (Vagon tavern)/Telefon Kneippe Vagon Nové Údolí
V období provozu krčmy. Nemusíte se bát. Toto divné číslo je drážní linka za normální tarif

+420 972 543 875

E-mail
e-mail: info@noveudoli.eu
Můžete nám napsat i přímo pomocí formuláře:
Mobil na předsedu spolku
Mobile Phone of Association Chairman
Handy den Verein Vorsitzer
+420 602 123 108 
Šnečí pošta
Pavel Kosmata

Kampanova 479
389 01 Vodňany