Muzeum Nové Údolí

Nečekejte žádné kamenné muzem s průvodkyní a úctyhodnou atmosférou. Snažíme se prostě, tak jak to v drsném šumavském prostředí jde, ukázat něco z historie pošumavských lokálek, Nového Údolí a jeho okolí. Porohlédnout se můžete v muzejním vagon s expozicí, projít se po staré trati, nebo si udělat výšlat ke Stadlbauerově kříži. Buďte vítáni!

Expozice

Muzeum
           Nové ÚdolíNaše malá expozice je umístěna v historickém chladícím vagonu z 20. let minulého století. Minout jej nemůžete, vidíte jej ihned po výstupu z vlaku, tesně za železniční zastávkou Nové Údolí.

Začali jsme jej budovat s cílem zachytit a zachránit písemné, obrazové i trojrozměrné památky, připomínající život v Novém Údolí a v jeho okolí, a dále pak představit návštěvníkům podivuhodný svět pošumavských lokálek.

Díky získání unikátní sbírky fotografií z pozůstalosti bývalého čs. přednosty stanice Haidmühle, p. Fajfrlíka se nám podařilo dát expozici základ, která se postupně rozrůstal díky darům a zápůjčkám mnoha pamětníků a jejich potomků od nás i ze zahraničí. Postupně tak naše sbírka přerostla prostorové možnosti muzejního vagonu a dnes z ní můžete spatřit výběr toho nejlepšího.

Postupem času se ukázalo, že co není přivařeno a přišroubováno, to zmizí... Sběratelská vášeň prostě nezná mezí. A tak jsme se zaměřili spíše na obrazové dokumenty a fotografie, které se snadno dají vyměnit. I tak apelujeme na zájemce - rádi vám fotografie poskytneme třeba e-mailem. Zadarmo jsme je získali, zadarmo je dáme... A tak se některé části našich sbírek již objevily třeba v knihách Zdeňka Roučky. Nakonec, fotografie řekne více než suchý popisek a život zašlých časů je snadněji přístupný i pro děti.

Expozice je koncipována jako časová linie od doby budování zdejších tratí, přes předválečný zlatý věk, okupaci, osvobození, dobu komunistické diktatury a hraničního pásma až po současnost. Mnohé dokumenty a fotografie jsou unikáty, které nebyly dosud publikovány. Muzeum

Muzeum Nové
         Údolí

Odměnou za naše snažení jsou občasná setkání s pamětníky, z nichž někteří se dokoce na fotografiích i poznali jako děti!

Expozice ve vagonu není zrovna v ideálním savu, v jakém bychom si ji přáli. Po každé zimě nám výstava trochu zchátrá...Vše je otázkou peněz. A tak postupně hodláme expozici přebudovat, fotografie přetisknout na trvanlivé plasty a výstavu doplnit nějakým technickým zařízením (digitální fotorámečky) pro presentaci dalších fotografií, které se již do vozu nevejdou. Těšit se můžete i na kompletní uniformu pohraniční stráže a další libůstky.

Budeme vděčni za zapůjčení jakéhokoliv materiálu, který se váže k Novému Údolí či k Pošumavským lokálkám. Originály naskenujeme a vrátíme.
Nové
        Údolí Wehrmacht v
        Novém Údolí

Za poskytnutí materiálů děkujeme zejména rodině Fajfrlíkově ze Strakonic, panu Zoltánu Sobotovičovi ze Strunkovic nad Blanicí, Manfredu Ganzmayerovi z Haidmuhle, rodině Křivkově z Plzně, paní Reitingerové z Haidmuhle.

Vstupné do muzea je dobrovolné a platí se do kasičky u vstupních schodů. Otvírací doba je svázána s otvírací dobou krčmy. Mimo sezonu lze muzeum navštívit po dohodě. Kontakty zde.

3D model Nového Údolí

Model
        Nového ´DolíZa potemnělými dveřmi v muzejním voze se skrývá naše chlouba - velký model osady Nové Údolí v podobě okolo roku 1930. Celkové náklady na jeho zřízení byly okolo 120.000 Kč, ale vyplatilo se. Díky modelu máte Nové Údolí jako na dlani.  Modelu věnujeme samostatnou stránku.

Most a železnice

Až sám tehdejší premiér Klaus musel podepsat svolení s prodejem kousku bývalé mezinárodní tratě Volary - Pasov. Díky tomu máme v našem držení např. pěkný kamenný most přes hraniční potok, který byl svého času navržen i k památkové ochraně.

Postupně chceme u tratě vybudovat i malou expozici železničního zařízení (závory, výhybka, traťové značky). Potěšit vás ovšem už dnes může např. želoezniční totem s letopočty, rozhodujícíci pro Nové Údolí (schválně zda se alespoň v některém trefíte), či semafor, kterým každý rok otevíráme či zavíráme šumavské lokálky.

Vagony

Naše tři vagóny jsou svým způsobem též technické unikáty. Jeden sloužil jako klasický dobytčák a používáme jej jako krčmu. Druhý pochází z přelomu 19. a 20. století a je to vůz, který již v době svého vzniku sloužil jako vůz ubytovací. Tak je tomu i dnes. Třetí vagón, ve kterém je muzejní expozice, byl používán k přepravě potravin a proto má dvojité izolované stěny. Podrobné informace postupně připravíme.

Křížky

Nové Údolí Stadelbauerův
        křížKromě železniční historie se zabýváme i obnovou drobných architektonických prvků v bývalé osadě Nové Údolí. Viditelným výsledkem našeho snažení jsou křížky, které náš spolek v průběhu let v Novém Údolí obnovil. U cesty od rozcestí turistických značek směrem na Třístoličník stojí malovaný Stadelbauerův kříž, obnovený v roce 2011. Za krátkou dobu své existence se stal cílem návštěv rodáků z Čech i z Bavorska a často jsou něho čerstvé květy. Fotoalbum ze stavby křížku naleznete zde. Kříž byl obnoven podle strých pohlednic a vzomínek pamětníků.

Další dva křížky jsme obnovili uvnitř bývalé osady. Jeden z nich hledí přes louku k německé hranici, druKříž Nové
        Údolíhý je ukryt nad starodKřížek
        Nové Údolíávnou vozovou cestou. Z křížků zbyly jen kamenné sokly, takže jsme je očistili a vyrobili přesné repliky dřevěných křížů podle starých fotografií. Každoročně jsou cílem našich vycházek při podzimním zamykání lokálek.

Chceme pokračovat osazením tabulek s čísly popisnými na místech bývalých chalup a obnovou posledního nalezeného křížku u tzv. Nového mlýna, který stával přímo na Studené Vltavě na české hranici.Srdečně Vás zveme k návštěvě a věříme, že v našem muzeu zažijete příjemné chvíle poznání