Trasa druhá - Za vodním kolem sousedům

Mapový podklad převzat ze serveru mapy.cz.
Přesný odkaz na mapu


Trasa sousedská

Popis trasy (na mapě černá čerchovaná čára):
Rozcestí pod Haidmuhle
 • Od zastávky Nové Údolí jděte okolo naší mezinárodní tratě k mostku na státní hranici. Po jejím překročení pokračujte stále po asfaltové silničce směrem k Borským Mlýnům (Haidmühle). Za parkovištěm překročíme trasu bývalé železnice ze které je znatelný násep

 

 • Po chvilce se před námi objeví domy obce Borské Mlýny neboli Haidmuhle. Až přijdeme na rozcestí u kterého je kamenný památník s vlajkovým stožárem (scházívali se tu bývalí obyvatelé Nového Údolí) odbočíme doleva po úzké asfaltce do kopce. Na rozcestí je šipka směr Dreissesel/Třístoličník. Obr. 1.

 

Rozcestí u kapličky Haidmuhle
 • Na dalším rozcestí se dejte mírně doleva do kopce až k okraji lesa. Je odtud hezký pohled dolů do údolí na českou stranu. Další rozcestník, (obr. 2.) vás upozorňuje, že k vodnímu kolu (Wasserrad) už to máte jen 1,5 km a ke kapli, která je naším prvním cílem, jen 100 m.
Kaple u železné opony
 • Tzv. Kapli "U Železné opony"máte za chvíli po pravé straně. Rozhodně k ní na chvíli odbočte. Vedle kaple je zvonkohra, jejíž mariánské písně můžete slyšet i na Novém Údolí. Osvěžit se můžete i chladnou vodou ze studánky. Od kaple je díky polomům i hezký výhled směrem do bavorského vnitrozemí
Studánka Kaple u železné opony HaidmuhleZvonkohra
Cesta k Třístoličníku
 • Od kaple se vydáme po příjemné obecní afaltce (obr. 3.) dále směrem na východ.
 • Brzy vyjdeme z lesa a půjdeme okolo udržovaných statků a tzv. Ponyhofu, tedy jízdárny s koňmi. Podíváte-li se vlevo, pak se můžete pokochat pohedem do Čech, do míst, kdy kdysi stávaly chaloupky osady Nové Údolí. Dnes ji připomínají jen shluky stromů na místech bývalých usedlostí.
Po pár set metrech přijdete na další rozcestí, které je již za okrajem lesa. Tam si dejte pozor! Musíte odbočit doprava. Pokud byste pokračovali rovně, budete se plahočit dalších 6 km až na vrcholek Třístoličníku. Naštěstí je rozcestí dobře značeno (obr. 4).  Vaším cílem je vodní kolo, tedy německy WASSERRAD.
 • K vodnímu kolu dozazíte pohodlnou lesní cestou z kopečka. Po nějakých 800 metrech přejdete můstek a jste na rozcestí (obr.5.). Zapamatujte si cestu, která vede doprava. Půjdete po ní zpět do Borských Mlýnů (Haidmuhle) a na Nové Údolí. Vy se ale nyní dáte doleva a přivítá vás připomenutí bývalého mlýna - vodní kolo - na romantickém místě v hlubokém lese. Za horkých letních dnů si vyčochtejte  nohy a odpočiňte si před další cestou..

 

Vodní kolo Haidmuhle  
Vodopád u Haidmuhle
 • Od vodního kola se můžete dát buď po již zminěné cestě (je značena směr Frauenberg) nebo si ještě odskočit k vodopádům. Ony to vlastně ani vodopády nejsou, spíše takové lesní peřejky, ale místo je to hezké. Držte se směrovek, ukazujících k "Wassefalle". Od vodního kola je to pár set metrů lesní pěšinkou. Od vodopádů pak půjdete zpět stejnou cestou na rozcestí u vodního kola a pak po silnične uvedené výše.
 • Nu a už se pomalu veacíme domů. Lesní cestou mírně stoupáme lesem až po necelém kilometru přijdeme na hlavní silnici, která vede z Borských Mlýnů (Haidmuihle) do Kostelce (Waldkirchen). Můžete se klidně dát hned doprava a brzy dojdete do vsi. My vám však doporučujeme, abyste silnici přešli a od informační tabule (obr. 6) pokračovali stále rovně, nějakých 400 metrů.
Bývalá trať Nového Údolí
 • Po  chvíli vás překvalí jakoby úhledná skoro silnička, která je ovšem ve skutečnosti bývalou železniční tratí, která vedla z Pasova do Nového Údolí. Trať byla v 70.letech 20. století zrušena a dnes je využívána jako cyklostezka, v zimě jako běžecká trasa.
Starý železniční most Haidmiuhle Dejte se po ní doprava a za chvíli se před vámi otevře pohled na domky obce Haidmuhle. Ještě než z bývalé trati sejdete, můžete si prohlédnout původní železniční most.
Haidmuhle
 • Nu a už  nás čeká jen krátká procházka obcí Borské Mlýny (Haidmuhle) po její hlavní silnici. Držte se pořád rovně okolo hotelu Haidmuhler Hof, samoobsluhy Landshutter až k rozcestí u hotelu Strohmayer. Pokračujte okolo něho stále rovně. Po chvíli opouštíte obec a brzy uvidíte Nové Údolí a naše vagony.

 

Plánek výletu si ve formátu pdf můžete stáhnout zde