C
Zkouška drážního skřítka
Pro nejmenší návštěvníky jsme připravili pohádkovou zkoušku na železniční téma. Známý kreslř a pohádkový ministr, pan Jaromír Kerles, pro nás připravil půvabné obrázky, na které jsme získali práva využití.
Dostanete od nás hrací kartu (nebo si ji můžete stáhnout předem zde) a v doprovodu rodičů (abyste nespadli z mostu) se vydáte hledat pohádkové obrázky, ke kterým se váže krátké povídání.
Půjdete po kolejích do Bavorska, na okraj šumavské slatě i pod hraniční most. Tam všude se příběhy mohou ukrývat
Až je všechny najdete a zapíšete do hrací karty máte šanci vyluštit tajenku. Pak od nás dostanete malý dárek a diplom dosvědčující složVíla výhybkaení zkoušky.

Jako malý závdavek dvě povídání, která napsala Elis:

VÍLA VÝHYBKA

Víla výhybka je moc užitečná víla.Bez ní byste nemohli žádným vláčkem jet.To ona hlídá,aby ty správné mašinky vjely na to správné nástupiště.Je vám ale určitě jasné,že sama by všechny vláčky a lokomotivy neuhlídala a tak jí pomáhá mnoho jejích sestřiček.

SEMAFORÁČEK JAKOUBEK

Děti,jestlipak víte,jaké má Semaforáček Jakoubek nejoblíbenější barvy?No samozřejmě,že červenou a zelenou.Je moc důležitý,zabraňuje různým nehodám,aby mašinky mohly pohodlně cestovat.Když ukazuje zelenou barvu dává tím tak signál,že vláčky mohou jet,zato,když svítí červená,mašinky musí zastavit a počkat,až bude trať volná.

Kresby J.Kerlese použity se svolením Pohádkového království
Stezka je financována z výnosů Krčmy Vagon