Členové, příznivci a pomocníci

Za dobu existence našeho projektu se v Novém Údolí sešlo a vystřídalo spoustu zajímavých lidí, se kterými by se za jiných okolností člověk stěží setkal. Snad se mi podaří vyjmenovat všechny. Pokud jsem na někoho zapomněl, nemějte mi to prosím za zlé:

Luboš Ještěr Ledvinka, místopředseda spolku, státní úředník z Prachatic,  jsou za ním mraky práce, bez něj by se těžko něco pohlo
Roman Kozák, výpravčí a spisovatel z Volar, literát projektu
Zdeněk Liberda, řezbář z Kubovy Hutě a tvůrce naší lokomotivy Gigant
+Pepa Jiskra, svalovec a dříč z Netolic
+Pepa Bimba Konzal, další z netolické staré party
Olda Pítrs Petrášek, netolický starosta a zanícený traper
Kačka a Eliška Kosmatovy, moje nezdárné dcery
Roman Hajník, gymnasiální učitel z Vimperka a člen Stifterova pošumavského železničního spolku
Vláďa Šlégr, výpravčí z Vimperka, též z výše uvedeného spolku
Standa Máfa Pfefer, poštovní potentát z Prachatic, zpěvák tklivých písní
Dita , jeho žena
Jarka Ségra Martínková z Hluboké nad Vltavou, kouzelnice s kosou a srpem
Martin Pavlíčko, telekomunikační mág z Prachatic a farmář na Novém Údolí, neocenitelný spomocník
Robert Wembley Pavlíčko z Prachatic, občas též ležením na farmě v Novém Údolí, extravagantní poděs a excelentí řemeslník
Martin Vlasák, výpravčí, policajt a živnostník z Netolic
Alena Vlasáková, jeho žena
Saša Kloboučnková ze Soběslavi, šikovná tlumočnice
Petr  Pužej, netolický Thomas Alva Edison
Jarda Čuřil Janeček, elektrikář z Netolic, vládce rozvodných elektrosítí v širém okolí, tvrdé jádro party
Tonda Lenc z Vlachova Březí, všeuměl zlaté ruce, výborný recitátor textů Adalberta Stiftera
Míra Předota z Volyně, meteorolog na Churáňově, ekolog a proslulý sběratel pohlednic
Mojmír Leštinský, vozmistr z Ostravy, bodrý společník, slavný sběratel starých fotografií, publicista, muzeum existuje i díky němu
Iveta Kosmatová ze Strunkovic nad Blanicí, moje bývalá žena, dost dlouho to trpěla
Pavel Šedivý, konstruktér radarů a génius z Pardubic
Dana Šedivá, jeho žena, odbornice na japonský čajový obřad
+Vláďa Puchejř Koc, znalec bigbítu a hrobník z Netolic,
Petr Voženílek, železniční podnikatel z Hradce Králové
studenti gymnázia z Vimperka
Evžen Sedloň
, traťmistr z Horní Plané, jeho odborné rady byly neocenitelné
Honza Pech, strojvedoucí z Českých Budějovic
Erika Molzerová, letecká dispečerka z Českých Budějovic, trpělivá malířka nápisů na vozy
Jiří Brablenec Scholle, rentiér proletář, nepřehlédnutelná postava z Č.Budějovic
Pavel Klicpera
z Prahy, bez jeho pomoci by se projekt vůbec nedal rozjet. O ví proč...
Jan Mejzlík z Křemže, náměstek přednosty stanice Č.Budějovice vv, sehnal první koleje pro naše vozy a vůbec byl důležitou pomocí...
Pavla Žílová, houslistka a obchodnice z Vodňan, vedla obchod v Našem vagonu, za výdělek z prodeje jsem posunovali projekt kupředu
pan Sobotovič z Volar, dal nám skvělý tip na svého bratra (viz níže)
Zoltán Sobotovič ze Strunkovic nad Blanicí, laskavě nám posskytl své fotografie z doby vojny v Novém Údolí
vnučka pana Fajfrlíka z Volyně, velký průšvih, ztratil jsem adresu abych se odvděčil za alba jeího dědečka, ozvěte se prosím!!!
Stocker Club z Č.Budějovic, v počátcích nám dopravil vozy
Jaroslav Koudelka z Černé v Pošumaví, přednosta stanice Volary, díky za vstřícné vztahy
Pavel Šefčík z Písku, tehdy drážní úředník, dík za korektní jednání s ČD
Jitka Kubíková z Nové Vsi u Č.Budějovic, díky za ušití vlajky spolku
Paní a pan Kozlíkovi z Plzně, kteří nám zaslali unikátní fotografie finanční stráže z období po válece
Miloš Krumpár, stavbyvedoucí firmy Chkádek a Tintěra Pardubice. Jeho pomoc při opravě mostu a přesunutí WC je neocenitelná
Václav Štastný, ředitel Stavební správy SŽDC Plzeň. Zajistil  přípravu návštěvy ministra dopravy v Novém Údolí
Petr Dolejší z Vimperka, nekolik let poctivě platil nájem za prodejní prostory ve vagonu. Díky těmto penězům jsme se mohli hnout dál.
Martička Dědková z Netřebic, moje sluníčko, skvěle natírá a nabíjí mne energií :-) A taky umí čarovat.
Děda Hudeček z Větřní, hyperaktivní a energií překypující pamětník starých dobrýc časů
Honza Zeťák Předota, ukecaný leč spolehlivý pomocník
Pepa Hod a jeho žena Anděla, zdroj exklusivní dršťkovky

Všem Vám děkuje
Pavel Kosmata, předseda spolku