Granty
    
Jihočeský kraj Jihočeský kraj nás podpořil i v roce 2010, a to dotací určenou na podporu muzeí. Tento grant umožnil úpravu expozice a dokončení instalace modelu Nového Údolí. Děkujeme velice a velmi si této pomoci vážíme! Přesvědčte se na jaře na vlastní oči!
Ministerstvo kultury ČR V  roce 2009 jsme obdrželi grant od Ministerstva kultury České republiky, určený na výrobu modelu bývalé obce Nové Údolí. Model zachycuje podobu Nového Údolí v období mezi válkami  se všemi domy, lesy i cestami. Hodnota tohoto díla přesáhla 100.000 korun a můžete se jím potěšit v našem muzeu. Detaily zde.
Jihočeský kraj
Našemu spolku byl v roce 2003 Jihočeským krajem udělen grant určený na rozvoj projektu Nové Údolí. Grantem byly pokryty násedující aktivity:
    Cedule - nátěry historických vozů
     - terénní úpravy a odplevelení areálu
     - turistické lavičky, stoly, krytý cyklopřístřešek
     - informační panely
     - doznačení turistických cest
     - bezpečnostní bariéry a zábradlí
     - odpadové hospodářství
Jsme přízní regionu poctěni. Za pomoci tohoto grantu se areál spolku Pošumavská jižní dráha posunul na kvalitativně vyšší úroveň a návštěvníci tohoto koutu Šumavy přivítali novou turistickou infrastrukturu s povděkem.