KDO JE SPOLEK POŠUMAVSKÁ JIŽNÍ DRÁHA
Spolek Pošumavská jižní dráha je neziskovým občanským sdružením, jehož členové cca od roku 1989 působí ve prospěch popularizace šumavských železnic. Členové spolku se pravidelně zúčastňují mezinárodních jednání zaměřených na problematiku přeshraniční spolupráce v oblasti Šumavy. Zde vždy obhajují přednosti veřejné dopravy a železnice obzvláště. Spolek spoluorganizoval mezinárodní česko-německou petiční akci za zachování tratě Černý Kříž - Nové Údolí. Provádíme dokumentační a sbírkovou činnost zaměřenou na záchranu drobných historických železničních artefaktů. Zpracováváme historii bavorského pohraničního nádraží v Haidmühle. Spolek se podílel i na organizování jízd parních historických vlaků. Nákladem členů spolku byly opraveny historické nádražní hodiny v železniční stanici Černý Kříž a instalována pamětní deska na nejvýše položenén nádraží v ČR - Kubově Huti. Členové spolku pravidelně publikují v médiích, vydávají i drobné publikace zaměřené na nosná témata spolku (např. kniha Neznámá válka pod Boubínem - o dobytí Volar českými železničáři v r.1918, Pohádky ze Šumavských lokálek ap.). Problematiku prostoru Nového Údolí jsme prosadili i do vysílání České televize (Nadoraz, Série o soukromých muzejích) a TV Nova (Na vlastní oči). Spolek participoval na vyhlášení “ Evropské krajiny roku 1999/2000” právě v Novém Údolí. Na rozhodnutí mezinárodní organizace “NFI (Naturfreunde International)” uskutečnit tuto proklamaci právě v areálu projektu Nové Údolí jsme náležitě hrdi! V poslední době se spolek zapojil i do přeshraniční spolupráce, která vedla k obnovení železničního provozu na zachovaných tratích v sousedním Bavorsku a návazné autobusové dopravy k českým hranicím v Novém Údolí. Obnovujeme i drobné památky v bývalé osadě Nové Údolí - obnovili jsme např. malovaný Stadelbauerův kříž, který se stal ji svého druhu poutním místem. Postupně upravujeme prostor bývalé železnice v Novém Údolí do podoby malého skanzenu a muzea s cílem nabídnou návštěvníkům nejen poučení, ale i místo k odpočinku. Chceme, aby se nové Údolí stalo unikátní a důstojnou vstupní branou do České republiky.
ČLENOVÉ SPOLKU 
Členy spolku jsou železniční odborníci a fandové železnice a Šumavy s výsledky ve svém oboru. Členem spolku se může stát pouze osoba mravně pevná a již vykonávající konkrétní činnost jejíž přínos pro Šumavu nebo železnici je nesporný. Členové svou veškerou činnost provádějí na svou zodpovědnost jménem spolku, takže výsledky jednotlivých členů spolku jsou kolektivním dílem spolku. Každá oblast činnosti má svého garanta, který se činností cele zabývá. Spolek umožňuje členství i ve formě člena-hosta, který se tak s některými omezeními může podílet na práci spolku. V současnosti patří mezi nejdůležitější projekty spolku: 
- Projekt Nové Údolí: Obnova části mezinárodní trati Nové Údolí-Haidmühle a realizace železničního skansenu v Novém Údolí (garant Pavel Kosmata) 
- Stadelbauerův kříž: výzkumná činnost zaměřená na zachycení reálií bývalé obce Nové Údolí, která byla zakonečna obnovou malovaného Stadelbauerova  kříže (garant děda Hudeček).
Členství ve spolku je dobrovolné a nevýdělečné. Spolek je charkteristický dělností a důrazem na konkrétní výstupy.

FINANCOVÁNÍ 
Financování činnosti zajišťuje vždy sám garant pro svůj díl činnosti. 
Financování projektu Nové Údolí: Financování bylo zpočátku z osobních zdrojů a výsledků zahraniční stáže garanta projektu Pavla Kosmaty, dále z darů sponzorů a příznivců. V roce 1998 bylo poprvé možno částečně spolufinancovat realizaci projektu z výnosu z prodeje šumavských lidových výrobků map a pohledů v historickém železničním voze, deponovaném v prostoru projektu (mnoho umělců poskytlo svá díla do prodeje zdarma). V roce 1999 se nám podařilo získat příspěvek rakouské organizace Naturfreunde International a v roce 2003 jsme obdrželi grant na rozvoj drobné turstické infrastruktury z prostředků Jihočeského kraje. Další dotací byl v roce 2009 příspěvek Ministerstva kultury ČR na výrobu modelu bývalé obce Nové Údolí. I v budoucnosti se pokusíme získat finanční podporu z různých nadačních zdrojů. Nadále pak bude poračovat fiancování z výtěžku dobrovolného jízdného a vstupného a samozřejmě i ze zisku z provozu krčmy Vagon.
Financování obnoby Stadelbauerova kříže:
Náklady na obnovu kříže nesl děda Hudeček ze svého, za podpory jeho přátel a rodiny.
Pokud je to technicky možné, pak fyzická realizace jednotlivých kroků projektu je prováděna za pomoci dobrovolných brigádníků kteří na zde pracují zásadně zdarma

STANOVY SPOLKU
Stanovy spolku Pošumavská jižní dráha (ve formátu pdf)
VÝROČNÍ ZPRÁVY
Přestože nám to zákon v případě občanského sdružení přímo nenařizuje, rozhodli jsme se v zájmu maximální otevřenosti zvěřeňovat výroční zprávy o činnosti spolku. První tedy za rok 2009. Zprávy za rok 2010 a 2011 jsou ve stádiu rozpracování. Vzhledem k vrozené lenosti je dodám později. Ale ziskové to tedy fakt nebylo :-)
Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2009