PROJEKT NOVÉ ÚDOLÍ
Stručný úvod do projektu

Mapka projektu Nové Údolí jako obrázek
Stáhněte si mapku projektu Nové Údolí ve formátu pdf

Projekt Nové Údolí (dále jen projekt) je plánem na obnovení bývalé mezinárodní železnice Volary - Pasov alespoň v symbolickém rozsahu, a na vybudování železničního miniskanzenu v místech zrušené a snesené železniční tratě v prostoru turistického hraničního přechodu Nové Údolí.

Realizace tohoto projektu zároveň zajistí, v návaznosti na existující trať ČD, zachování a údržbu trasy zrušené železnice na území ČR pro případné obnovení standardního mezinárodního železničního provozu.

Nejdůležitější součástí projektu je znovupoložení koleje v délce cca 105 metrů mezi českým a bavorským celním úřadem. K dnešku se nám podařilo položit již 85 metrů těsně za státní hranici. Zbývá tedy 20 metrů na německém území, které hodláme obnovit po vstupu ČR do Schengenského prostoru a získání finančních prostředků na instalaci kolejiva, které máme již k dispozici. Kolej je položena na náspu bývalé tratě, který se zachoval, a který je na české straněmajetkem spolku. Na straně německé je pak majetkem p. Nachbara, který pro toto použití dal svůj souhlas. Součástí náspu je i hraniční železniční most, který je v zanedbaném stavu a bude postupně opraven. Násep a most byly Okresním úřadem v Prachaticích navrženy k zapsání do seznamu technických památek. Na tomto úseku je provozována symbolická mezinárodní přeprava pomocí zmenšené repliky parní lokomotivy, kterou jsme vyrobili jako "hračku pro velké kluky". Z Čech do Bavor po 50 letech opět vlakem!!! Tato část projektu tak symbolicky spojila železnicí dvě sousední země. Chceme dokázat že silnou vůlí lze dosáhnout i zdánlivě obtížných cílů, působit na veřejné mínění ve prospěch obnovy tratě dále na území SRN a propagovat železniční dopravu jako takovou.

Dále jsme položili i krátkou souběžnou kolej, určenou pro předvádění historické šlapací drezíny, která byla z vraku rekonstruována v roce 2004.

Souběžně bylo v historických nákladních vozech, umístěných na kolejích položených naším spolkem za konec tratě ČD, otevřeno muzeum pošumavských lokálek. Expozice je zaměřena zejména na trať do Haidmühle a bývalé nádraží v této bavorské obci. Muzeum se zabývá i historií bývalé osady Nové Údolí, jejíž osudy postupně mapujeme a zpracováváme. Plánujeme zvětšení  výstavních prostor a instalaci trojrozměrného modelu bývalé obce Nové Údolí a trojrozměrného modelu Pošumavských železnic na české i bavorské straně. Rozšířené prostory hodláme využít i pro příležitostné výstavy fotografií, řezeb a maleb pošumavských autorů a pro expozici, jež bude též železničářským unikátem a jejíž obsah si zatím ponecháme jako tajemství. Připravena je i expozice výrobních štítků vozidel, historického nářadí pro opravu parních lokomotiv a další technické lahůdky.

V dalším voze je provozován prodej lidových výrobků, map, pohledů a podobného sortimentu, z jehož výtěžku je spolufinancován tento projekt.

Na ploše před vozy hodláme instalovat sbírku historických traťových značek, závor a návěstí. Spolu s lavičkami, informačními panely, odpočinkovým přístřeškem a osobitou železničářskou variací na tzv. “Šumavský kohoutí kříž” tak vznikne přímo na hraničním přechodu (pro pěší a cyklisty) originální železničnáí areálek nabízející poučení, legraci i místo pro zamyšlení.

Doufáme, že náš železniční miniskanzen v Novém Údolí přispěje k popularizaci tratě Černý Kříž - Nové Údolí mezi veřejností. To je pro nás důležité zejména při našem úsilí kontrovat případným snahám o otevření hraničního přechodu v Novém Údolí a navazující komunikace pro silniční motorovou dopravu.

Jako doplnění a vyvrcholení naší práce pak pracujeme na CD kompilaci , ve které bychom chtěli soustředit ve virtuální podobě fotografie našich sbírek, sbírek zahraničních přátel, dokumentů ap., tak či onak se vážící k pošumavským železnicícm jak na české, tak i na bavorské straně Šumavy. V doposud nejucelenější podobě bychom tak chtěli připravit jakési virtuální muzeum železniční dopravy na Šumavě.

Naše činnost je nevýdělečná, dobrovolná a prováděná ve volném čase. Projekt je proto realizován dílčími postupnými kroky. Přesto však většina záměrů již byla realizována a další budou naplněny v dalších letech v závislosti na zajištění financíí pro náš projekt.

Na projektu spolupracujeme jak s českými subjekty, tak s přáteli z Německa i Rakouska. Významným krokem kupředu je např. naše spoluúčast na projektu revitalizace tratí v bavorském příhraničí a návazné autobusové dopravě od německých vlaků na české hranice.

Dopadne-li vše OK, pak bude projekt realizován v uvedeném rozsahu. Zatím se zdá, že díky sponzorům, díky grantu získanému od Jihočeského kraje a díky dobré spolupráci s obcí Stožec připravíme postupně důstojnou vstupní branku do naší republiky. V každém případě jsme si však jisti, že se v  itinerářích drážních fandů, turistů a cestovatelů se objeví nová zajímavost. Ostatně součástí turistckých průvodců a map je náš projekt již dávno.